اخبار و اطلاعیه

نکات مهم در نوشتن Discuation مقاله

Discuation مقاله

نکات مهم در نوشتن Discuation مقاله : هدف بخش discussion یا بحث، تفسیر و توصیف اهمیت یافته های خود بر اساس دانسته های پیشین با محوریت سوال پژوهشی و تبیین اطلاعات جدید و یا بینش های نوین در مورد مسئله است که بعد از بررسی دقیق یافته ها حاصل آمده است.

بخش discussion یا بحث همیشه به واسطه سوالات یا فرضیه های پژوهشی و همچنین پیشینه پژوهشی ارتباط تنگاتنگی با بخش مقدمه دارد، اما این بخش صرفا تکرار یا بازآرایی بخش مقدمه نیست؛ این بخش باید همیشه در مورد اینکه مطالعه شما به چه صورت درک خواننده از مسئله پژوهشی را از انتهای بخش مقدمه به سایر بخش ها منتقل می کند توضیحاتی ارائه دهد. برای بررسی بیشتر تا پایان مقاله با گروه گرامرلی امیرکبیر همراه باشید.

چه نکاتی برای نوشتن Discuation باید در نظر گرفته شود ؟

در نوشتن قسمت بحث و نتیجه گیری به تفسير نتايج، بحث و نتيجه‌گيري و ارتباط ميان يافته‌ها با تحقيقات و تئوري‌هاي پيشين پرداخته می‌شود. ساختار اين بخش بر عكس مقدمه است، از جزئيات نتايج پژوهش شروع و به سمت كليات حركت مي‌كنيم. در  قسمت بحث و نتیجه گیری Discuation مقاله ، بايد به اين سؤالات پاسخ دهيد که « نتايج به دست آمده چه كاربردهايي دارد؟»، « نتايج به دست آمده چه معنايي دارد؟». نگارش بحث و نتیجه گیری Discussion دشوارترين قسمت مقاله است و نياز به تفكر دقيق دارد. حجم اين بخش نبايد بيش از يك سوم كل نوشتار باشد

  • در پاراگراف اول خلاصه ای از یافته های مهم را می آوریم
  • اینکه یافته ها چه کاربرد علمی دارند را مطرح میکنیم
  • نتایج بدست آمده را با کارهای پیشین مقایسه میکنیم
  • مشکلات پیش آمده با روش های به کاررفته مورد بحث قرار میگیرد
  • به نیافته ها اشاره ای میکنیم
  • یک نتیجه گیری کلی و در عین حال خلاصه ارائه میدهیم

پس در این قسمت نقاط ضعف و قوت پژوهش را مطرح کرده و ارتباط آن با کارهای قبل آن که در همین زمینه خاص مرتبط با پروژه انجام شده بیان میشود .

يافته هاي خود را به يافته هاي حاصل از پژوهشهاي قبلي مرتبط كرده و در صورتي كه اين يافته ها با يكديگر همخواني ندارد علت آن را ذكر كرده و بالاخره مشكلات و نقاط ضعف پژوهش، همراه با پيشنهادهايي براي پژوهشگران كه مي خواهند در آينده در زمينه پژوهش فوق كار كنند، ذكر شود. در قسمت انتهاي مقاله مي توان از همكاران، تكنسين ها، منشي و ساير افرادي كه در تهيه مقاله كمك كرده اند، سپاسگزاري نمود .

ساختار و سبک نگارش بخش discussion چگونه است؟

1- قوانین کلی 

در این راستا چند قانون کلی وجود دارد که باید در روند نگارش بخش discussion نتایج به آنها توجه داشته باشید:

– از اطناب گویی (دراز نویسی-پرگویی) یا تکرار مکررات بپرهیزید.

– دقیق باشید و نکات مهم را صریح و واضح بیان کنید.

– سعی کنید جریان فکری شما از روند منطقی برخوردار باشد.

– از افعال به زمان حال استفاده کنید- مخصوصا در مورد حقایق اثبات شده؛ با این حال برای اشاره به مطالعات خاص که قبلا به آنها ارجاع داده اید می توانید از زمان گذشته استفاده کنید.

– در صورت نیاز برای سازمان بخشی بهتر مقاله خود و یا گروه بندی تفسیرهای خود در گروه های موضوعی از عناوین فرعی استفاده کنید.

نکات مهم در نوشتن Discuation مقاله

2- محتوا Discuation 

محتوای بخش discussion مقاله عمدتا شامل موارد زیر است:

1- تبیین نتایج: مشخص کنید که نتایج شما قابل انتظار بوده اند یا خیر و سپس نتایج را تبیین کنید؛ در مورد نتایج پیش بینی نشده یا نتایج پیچیده و عمیق، به عمق یافته ها نفوذ کنید. در صورت امکان به الگوها یا رویه های غیرمعمول یا غیرپیش بینی شده که از نتایج شما حاصل آمده اشاره کرده و به تبیین معنی و مفهوم آن بپردازید.

2- ارجاع به مطالعات پیشین: نتایج خود را با یافته های سایر مطالعات مقایسه کرده و یا از سایر مطالعات برای تایید ادعای خود استفاده کنید. این رون شامل بازبینی منابع اصلی است که قبلا در بخش پیشینه پژوهشی به آنها اشاره کرده بودید و یا اگر این منابع جهت مقایسه با نتایج شما از اهمیت بالایی برخوردار هستند و صرفا بخشی از مطالعاتی نیستند که برای ارائه زمینه و اطلاعات پیشینه به آن اشاره کرده اید در انتهای بخش discussion به آنها اشاره کنید.

3- استنباط: استنباط به معنی استدلال در مورد کاربرد عمومی نتایج است. به عنوان مثال توصیف آموزه ها، ارائه پیشنهاد برای بهبود یک وضعیت و یا پیشنهاد بهترین رویکردها.

4- فرضیه ها: یک ادعای کلی یا نتیجه احتمالی که از نتایج نشات می گیرد (ممکن است در مطالعات بعدی تایید بشود یا نشود).

3-سازمان و ساختار Discuation مقاله

در روند سازمان دهی و نگارش بخش discussion مقاله خود نکات زیر را به خاطر داشته باشید:

1- فرض کنید بخش Discuation مقاله یک هرم وارونه است. این بخش باید از کل به جز سازمان یابد، یافته ها به ادبیات، سپس به نظریه و در نهایت به روش های عملی مرتبط شود (در صورت امکان).

2- از همان اصطلاحات کلیدی، شیوه روایت و زمان افعال (حال) که در توصیف مسئله پژوهشی در بخش مقدمه به کار رفته است استفاده کنید.

3- این بخش با اشاره مختصر به مسئله پژوهشی و پاسخ به تمام سوالات پژوهشی که در بخش مقدمه مطرح شده بود آغاز می شود.

4- الگوها، اصول و روابط حاصل از هر یافته مهم را توصیف کرده و آنها را در چشم انداز مناسبی قرار دهید. توالی این اطلاعات مهم است؛ ابتدا به پاسخ و سپس به نتایج مرتبط و در نهایت به سایر مطالعات اشاره کنید. در صورت امکان خواننده را به یک شکل یا جدول هدایت کنید تا تفسیر داده ها بهتر رخ دهد. ترتیب تفسیر هر یافته مهم باید همخوان با همان ترتیب بخش نتایج باشد.

5- بخش Discuation مقاله خوب شامل تحلیل یافته های غیرمنتظره است. این پاراگراف با شرح یافته های غیرمنتظره آغاز شده و سپس با تفسیر کوتاه دلیل بروز این نتیجه و در صورت امکان معنی احتمالی آن در مورد مطالعه کلی ادامه می یابد. اگر مطالعه شامل بیش از یک نتیجه غیرمنتظره باشد، بر اساس ترتیب گردآوری داده ها به توصیف هر یک از آنها بپردازید.

6- قبل از اتمام بخش discussion، محدودیت ها و نقاط ضعف مطالعه را مشخص کنید. در مورد اهمیت نسبی آنها در رابطه با تفسیر کلی نتایج بحث کرده و در صورت نیاز به تاثیر آن بر اعتبار یافته های خود اشاره کنید. لحن شما نباید حالت معذرت خواهی داشته باشد؛ با این حال صادق و خودانتقاد باشید.

7- بخش Discuation مقاله باید با خلاصه ای کوتاه در مورد نکات اصلی یافته های پژوهشی پایان یابد. به اختصار در مورد اینکه چرا از نظر شما یافته ها و نتایج مطالعه شما مهم هستند و به چه صورت به دانش موجود غنای بیشتری بخشیده و یا به درک بهتر مسئله پژوهشی کمک می کنند توضیح دهید. بعد از آن چند پیشنهاد برای مطالعات آتی ارائه نمایید. با این حال توصیه های شما نباید شامل موادی باشد که امکان پرداختن به آنها در مطالعه شما وجود داشته باشد. این روند به خواننده می فهماند که شما داده ها را به قدر کافی ارزیابی و تفسیر نکرده اید.

آیا Quillbot ایمن است؟

نکات مهم در نوشتن Discuation مقاله

  اهمیت Discuation مقاله

این بخش معمولا مهم‌ترین بخش کل مقاله ISI است. این بخش مهمترین بخش مقاله پژوهشی است، زیرا این بخش گواهی بر توانایی شما در مقام پژوهشگر برای ارائه تفکر انتقادی در مورد یک مسئله، ارائه راه حل های خلاقانه بر اساس یافته های پژوهشی و دستیابی به درک عمیق تر و غنی تر از مسئله پژوهشی است که از ابتدا قصد بررسی آن را داشتید.

در بخش بحث شما معانی لایه‌های زیرین تحقیق خود را بررسی می‌کنیدهمچنین پیامدهای احتمالی تحقیق خود در زمینه‌های دیگر و بهبودهای ممکن را برای پیشبرد دغدغه‌های موجود توسعه می‌دهید. در این بخش باید به اهمیت مطالعه خود و همچنین نقش آن در برطرف کردن هرنوع شکاف و ابهام در این حوزه بپردازید. این بخش نشان می دهد که یافته های پژوهشی شما به چه صورت شکاف های جدیدی در ادبیات پژوهشی ایجاد کرده است؛ شکاف هایی که سابق بر این مطرح نشده و یا به قدر کفایت توصیف نشده اند.

در این بخش باید اهمیت تحقیق خود را نشان دهیدهمچنین سهم تحقیق خود در برطرف‌کردن شکاف‌های علمی موجود را باید به نمایش بگذارید. در این بخش باید شکاف‌های جدید یافت‌شده در زمینه علمی موردنظر که قبلا مورد مطالعه قرارنگرفته‌اند را ارائه دهید.

در این بخش از مقاله هدف تنها ارائه هدفمند اطلاعات نیست.  بلکه شامل تفکر خلاقانه در مورد مسائل است که این امر از طریق تفسیر مبتنی بر شواهد یافته ها حاصل می آید. در این بخش نتایج با مفاهیم ادغام می شوند.